Servicii

Societate de administrare imobile, prin administratori certificați conf. Legii 196/2018, vă oferă servicii complete de administrare imobile după cum urmează:

 • Organizarea și conducerea contabilitații în partida simplă, cf. legii, prin utilizarea aplicației Bloc Manager NET;
 • Întocmirea listelor lunare de plată a cotelor de întreținere;
 • Întocmirea și completarea registrelor (registru de casă, registru de bancă, registru jurnal, registru de evidența al fondurilor de rulment de reparații, precum și alte fonduri, registru de inventar);
 • Repartizarea și plata facturilor de la furnizori și prestatori de servicii;
 • Calcularea penalizărilor cf. prevederilor legale și a hotărârii Adunării Generale;
 • Editarea statelor de plata;
 • Calculul salariilor, întocmirea și depunerea declaratiilor fiscale, precum și plata impozitelor si contribuțiilor aferente;
 • Întocmirea lunară și depunerea semestrială a situației elementelor de activ-pasiv;
 • Servicii de casierie;
 • Verificarea periodică a proprietăților comune, in vederea remedierii eventualelor probleme apărute la instalațiile blocului sau ale spațiilor comune;
 • Efectuarea de mici reparații
 • Prezentarea ofertelor de preț, astfel încat Comitetul Executiv să poată alege cea mai bună ofertă raport preț calitate;
 • Colaborare cu cenzor
 • Colaborare cu firma de curățenie

Oferta de servicii va fi personalizată și adaptată specificului fiecarui imobil.

Garantăm transparența și sigurantă în gestionarea situației contabile a imobilului, precum și sprijinul si comunicarea cu membrii Comitetului Executiv si Președinte.

Link-uri utile

Administrare Blocuri București © 2024. Toate drepturile rezervate.